TAJNICE IN TAJNIKI VIZ

Tajnice in tajniki VIZ je skupina zaposlenih v javni upravi. Javna uprava ali javni sektor je sistem organov, ki odločajo o javnih zadevah in skrbijo za zadovoljitev javnih potreb in je razdeljen na dejavnosti. Financiran je iz proračuna. Tajnice in tajnik VIZ spadajo v dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski uporabniki.

Urejen je z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki določa temeljna in enotna pravila delovanja plačnega sistema ter enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač za vse dejavnosti javnega sektorja. Temeljna načela plačnega sistema so enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, transparentnost in stimulativnost plač. Plačni sistem javnega sektorja temelji na ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter kolektivnih pogodbah. Poleg osnovne plače so zaposleni pod pogoji, ki jih določa normativni okvir, upravičeni še do dodatkov in dela plače iz naslova delovne uspešnosti.

ZSPJS ureja tudi plačne skupine. Plačno skupino sestavljajo funkcije oziroma delovna mesta in nazivi značilni za dejavnost oziroma istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih in imamo plačne skupine od A do K:

A – Funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih,

B – Poslovodni organi pri uporabnikih proračuna,

B – Poslovodni organi pri uporabnikih proračuna,

D – Delovna mesta na področju vzgoje, izobraževanja,

E – Delovna mesta na področju zdravstva,

F – Delovna mesta na področju socialnega varstva,

G – Delovna mesta na področju kulture in informiranja,

H – Delovna mesta in nazivi na področju znanosti,

I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna,

J – Spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor),

K – Delovna mesta na področju obvezne socialne varnosti.

Plačilni razred je del plačilne lestvice, katere vrednost je izražena v nominalnem znesku. Plačilni razredi posledično sestavljajo plačilno lestvico. S pomočjo uvrstitve poklica v plačilni razred se določi osnovna plača delavca. Na današnji dan, 15. 1. 2023 ob 16. uri imamo 65 PR.

Plačni sistem je stopil v veljavo septembra 2008, za katerega je bil temelj postavljen s sprejetjem zakona o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2002. Sindikati so se s takratnim ministrom za javno upravo Gregorjem Virantom pogajali o dveh zahtevah: vstopu v nov plačni sistem in uskladitvi plač za razliko med dejansko in predvideno inflacijo v letu 2007. Dogovorjeno je bilo, da se bodo plačna nesorazmerja odpravljala postopoma.

September 2008 je mesec prelomen tudi za tajnike VIZ. Delovno mesto (tajnik, poslovni sekretar…) je bilo že tedaj obravnavano in ovrednoteno povsem narobe. In ves ta čas čakamo na odpravo anomalij. In ves ta čas, vsak poskus odprave anomalij v javnem sektorju pripelje do še večje anomalije tega delovnega mesta.

Trenujno stanje: delovno mesto nosi kar tri poimenovanja in kar tri različna vrednotenja: TAJNIK VIZ VI – začetni PR 24, POSLOVNI SEKRETAR VII/I – začetni PR 27 in POSLOVNI SEKRETAR VII/II – začetni PR 32.

Znanje ni vredno nič. Usposobljenost ni vredna nič. Strokovnost na tem delovnem mestu ni vredna nič. Delovna doba ni vredna nič.

Kdaj bo temu konec?

V takšnem dnu, kot so zaposleni danes na tem delovnem mestu, niso bili še nikoli.

Spremljajte nas: TAJNICE IN TAJNIKI VIZ

Viri: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328, 15. 1. 2023, 16.30; https://siol.net/novice/slovenija/leto-2008-javni-sektor-septembra-vstopil-v-nov-placni-sistem-245278, 15. 1. 2023 ob 16.30

Advertisement

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s